Acasa

ACTE NECESARE

dosar nou

In vederea alcatuirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la executorul judecatoresc urmatoarele:

 • cererea de executare silita;
 • titlul executor in original, (investit cu formula executorie daca legea prevede astfel*);
 • copia actului de identitate, pentru creditorul persoana fizica, respectiv copia certificatului de inregistrare in Registrul Comertului, pentru creditorul persoana juridica;
 • dovada calitatii de reprezentant, daca este cazul;
 • taxe judiciare de timbru, conform legii 146/1997, modificata ( se achita la domiciliul/sediul creditorului) 10 lei;
 • timbre judiciare (0.30 lei).

* La cererea creditorului, procedura de investire poate fi indeplinita, cu delegatie, de catre biroul nostru.


dosar nou

Comunicarea actelor se poate face:

 • prin agent procedural;
 • prin posta sau curier rapid.
Pentru notificarea actelor judiciare sau extrajudiciare, notificantul trebuie sa depuna la executorul judecatoresc urmatoarele::
 • cerere adresata executorului judecatoresc;
 • notificarea in trei exemplare;
 • taxa judiciara de timbru in valoare de 4 lei;
 • timbru judiciar in valoare de 0,15 lei;
 • dovada calitatii de reprezentant;
 • copia actului de identitate.
Comunicarea actelor se poate face prin agent procedural, pe raza intregii Curti de Apel Bucuresti, in regim de urgenta, Biroul dispunand de mijloacele logistice necesare desfasurarii acestei proceduri.

CONTACT

Telefon
Image 05
(+40) 21 310.29.70
(+40) 726 222.218